گواهینامه SSL

گواهینامه SSL استاندارد – DV

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، برای اکثر وب سایت های تجارت الکترونیک مناسب است.

گواهینامه SSL WildCard – DV

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، در مواردی که نیاز به امن کردن تعداد زیادی زیر دامنه دارید از این نوع گواهینامه به صورت *.domain.com استفاده نمایید.

گواهینامه Multi-Domain – UC DV

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، بیشترین مصرف این گواهینامه برای سرویس های Microsoft Exchange میباشد که نیاز است تعدادی زیر دامنه به صورت همزمان امن شود.