سامانه پیامکی

سامانه پیامکی یک ستاره - یکبار پرداخت
سامانه پیامکی دو ستاره - یکبار پرداخت
سامانه پیامکی سه ستاره - یکبار پرداخت
شارژ پیامکی 200.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی به میزان 200.000 ریال

نرخ پیامک فارسی
پنل یک ستاره 270 ریال (740 پیامک)
پنل دو ستاره 250 ریال (800 پیامک)
پنل سه ستاره 230 ریال (870 پیامک)

شارژ پیامکی 500.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی به میزان 500.000 ریال

نرخ پیامک فارسی
پنل یک ستاره 270 ریال (1.852 پیامک)
پنل دو ستاره 250 ریال (2.000 پیامک)
پنل سه ستاره 230 ریال (2.174 پیامک)

شارژ پیامکی 1.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی به میزان 1.000.000 ریال

نرخ پیامک فارسی
پنل یک ستاره 270 ریال (3.704 پیامک)
پنل دو ستاره 250 ریال (4.000 پیامک)
پنل سه ستاره 230 ریال (4.348 پیامک)

ماژول تحویل پیامک به خطوط مسدودی (عبور از بلک لیست پیامک های تبلیغاتی) - سالانه

اختصاصی برنامه نویسان می باشد و فقط از طریق نرم افزار یا وبسایت شما به وب سرویس سامانه پیامکی وصل می شود.
با وجود اینکه اشخاص حقیقی نمی توانند خطوط خود را خدماتی کنند و همینطور به درخواست اشخاص حقوقی هم توسط اپراتورها پاسخ داده نمی شود! در حال حاظر تنها روش رساندن پیامک های خدماتی شما بدست مشتریانتان این ماژول می باشد.
بدلیل محدودیت های مکرری که توسط اپراتورهای خطوط فرستنده اعمال می شود ماژول تحویل پیامک به خطوط مسدودی پایدار نیست و ممکن است هر لحظه توسط اپراتورهای خطوط فرستنده قطع شود. البته گروه مهندسی پارسا آی تی هموار تلاش می کند تا با استفاده از روش های ممکن و جایگزین پیامک های شما را بدست گیرندگانتان برساند ولی تضمین 100% نمی تواند بدهد.
(لطفا با آگاهی به این مشکل اقدام به خرید این ماژول نمایید).