طراحی وب سایت

طراحی وب سایت اختصاصی و سفارشی

وب سایت‌های اختصاصی و سفارشی مانند خانه‌هایی هستند که دقیقاً مطابق با نیاز صاحب خانه طراحی شده است.

- یک طرح خاص، فقط برای شما (دقیقاً مطابق با نقشه و نیاز شما)
- امکان سفارشی سازی همه قسمت های وب سایت
- امکانات بیشتر نسبت به سایت های معمولی
- سرعت لود بالاتر نسبت به سایت های معمولی

قیمت نهایی پس از تحلیل نیاز شما اعلام خواهد شد.