نرم افزار TeamViewer اجازه می دهد که افراد از راه دور و از طریق اینترنت بتوانند به کامپیوتر دیگری دسترسی پیدا کرده و بتوانند بر روی کامپیوتر یکدیگر تغییراتی اعمال کنند.

 

دانلود نسخه 5 - TeamViewer

 

مراحل نصب نسخه 5 این نرم افزار به ترتیب زیر است:

 

1- گزینه Install را انتخاب کنید

2- دکمه Next را کلیک کنید


3- گزینه Personal را انتخاب کرده

4- دکمه Next را کلیک کنید


5- تیک گزینه  ... I accept the را بزنید
6- تیک گزینه ... I agree that را بزنید
7- دکمه Next را کلیک کنید


8- گزینه Normal installation را انتخاب کنید
9- دکمه Next را کلیک کنید


10- گزینه Full access را انتخاب کنید
11- دکمه Next را کلیک کنید


اکنون برنامه در حال نصب می باشد چند لحظه صبر کنید


12- دکمه Finish را کلیک کنید تا نصب برنامه به پایان برسد


13- برنامه را از روی Desktop اجرا کنید تا صفحه زیر ظاهر شود
به اینترنت متصل باشید و صبر کنید تا کد کامپیوتر و پسورد ظاهر شودکد کامپیوتر و پسورد را به شخصی که قرار است به کامپیوتر شما وصل شود اعلام نمائید

 

 

دانلود نسخه 5 - TeamViewer